HR Kids Online

EU Kids Online istraživanje u Hrvatskoj | EU Kids Online research in Croatia

Nacionalno komparativno istraživanje o medijskim navikama djece i njihovih roditelja te sigurnosti djece na internetu. Ovo istraživanje dio je svjetskog konzorcija EU Kids Online (www.eukidsonline.net)
Kontakt: info @ hrkids.online
Mediji o nama

Istraživački tim: Dr. sc. Kanižaj, Igor; Dr. sc. Ciboci, Lana; Ćosić Pregrad, Ivana, prof.; Dr. sc. Potočnik, Dunja; Dr. sc. Vinković, Dejan

Izlaganje djece seksualnom sadržaju i noviji oblici rizičnog ponašanja u virtualnom svijetu

Zagreb, 19.veljače 2018 – U studenom 2017. predstavili smo prve rezultate nacionalnog komparativnog istraživanja o medijskim navikama djece i praksama i stavovima njihovih roditelja, te iskustvima i sigurnosti djece na internetu. Ovim se istraživanjem Hrvatska uključila u svjetski standard praćenja sigurnosti djece na internetu, temeljem sudjelovanja u EU Kids Online konzorciju kojeg čine 33 zemlje (www.eukidsonline.net). Opći cilj istraživanja bio je steći bolji uvid u navike djece pri korištenju interneta i suvremenih tehnologija, ispitati učestalost i oblike izloženosti djece uznemirujućim sadržajima i nasilju te ispitati zaštitne faktore i ulogu okoline u zaštiti i edukaciji djece i mladih od opasnosti na internetu. Rezultate istraživanja i upoznavanje s navikama i iskustvima djece na ovom području smatramo ključnima za donošenje nacionalnih smjernica za sigurno korištenje interneta, izradu edukativnih materijala za djecu i roditelje, te za izradu nacionalnih i lokalnih obrazovnih politika. U istraživanju koje je provedeno u kućanstvima sudjelovalo je 1.017 djece u dobi od 9 do 17 godina, te onaj roditelj koji ima više uvida u prakse djeteta na internetu.

Izloženost djece seksualnim sadržajima i porukama
(PDF izlaganja s podacima)

Dobiveni podaci pokazuju da je prisutnost seksualnih sadržaja na internetu zaista velika, a ovakvi su sadržaji, čini se, lako dostupni djeci i mladima. Također rezultati ukazuju na potrebu edukacije i podučavanja o mogućim rizicima i mehanizmima koji povećavaju sigurnost djece na internetu, a s ovakvom je edukacijom važno započeti u što mlađoj dobi. Osnovni smisao i cilj osnaživanja djece kada govorimo o zaštiti djece na internetu jest podržati djecu i mlade da što ranije nauče kontrolirati sadržaje s kojima se susreću na internetu, te da se znaju snaći u njima potencijalno neugodnim i uznemirujućim situacijama. Učeći ih o opasnostima i mogućim načinima zaštite, važno je priznati njihove interese i neovisnost te je poželjno koristiti različite poruke za različite uzraste.

Što još djeca doživljavaju na internetu?

EU Kids Online tim Hrvatska:

Koordinator istraživanja: Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu; Glavni partneri: Agencija za elektroničke medije i Hrvatski Telekom; Ostali partneri: OŠ Većeslava Holjevca (Grad Zagreb), Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu; Projekt podržavaju: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Grad Zagreb, Ured za obrazovanje, kulturu i sport Službena stranica hrvatskog projekta: http://hrkids.online