HR Kids Online

EU Kids Online istraživanje u Hrvatskoj | EU Kids Online research in Croatia

Nacionalno komparativno istraživanje o medijskim navikama djece i njihovih roditelja te sigurnosti djece na internetu. Ovo istraživanje dio je svjetskog konzorcija EU Kids Online (www.eukidsonline.net)
Kontakt: info @ hrkids.online
Mediji o nama

Istraživački tim: Dr. sc. Kanižaj, Igor; Dr. sc. Ciboci, Lana; Ćosić Pregrad, Ivana, prof.; Dr. sc. Potočnik, Dunja; Dr. sc. Vinković, Dejan

Koordinator istraživanja: Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu; Glavni partneri: Agencija za elektroničke medije i Hrvatski Telekom; Ostali partneri: OŠ Većeslava Holjevca (Grad Zagreb), Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu; Projekt podržavaju Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Grad Zagreb, Ured za obrazovanje, kulturu i sport


Trebamo li objavljivati sadržaje o djeci na društvenim mrežama?

Internet i društvene mreže jako mijenjaju granice privatnog i onog što postaje javno. Onog trenutka kad nešto objavimo na Internetu, mi zapravo više nad tim sadržajem nemamo kontrolu, i ono prestaje biti intimno, privatno i tajno. Što to znači kada se sadržaj tiče vaše djece? ... Pročitaj više

Izlaganje djece seksualnom sadržaju i noviji oblici rizičnog ponašanja u virtualnom svijetu

Dobiveni podaci pokazuju da je prisutnost seksualnih sadržaja na internetu zaista velika, a ovakvi su sadržaji, čini se, lako dostupni djeci i mladima. Također rezultati ukazuju na potrebu edukacije i podučavanja o mogućim rizicima i mehanizmima koji povećavaju sigurnost djece na internetu, a s ovakvom je edukacijom važno započeti u što mlađoj dobi. ... Pročitaj više

Predstavljanje rezultata o izloženosti djece novijim oblicima rizičnog ponašanja u virtualnom svijetu

pozivamo Vas na predstavljanje novih rezultata u okviru prvoga nacionalnog komparativnog istraživanja o navikama i iskustvima djece i mladih na internetu pod nazivom Novi oblici rizičnog ponašanja u virtualnom svijetu: iskustva djece. Ovim se istraživanjem Hrvatska uključila u svjetski standard praćenja sigurnosti djece na internetu, temeljem sudjelovanja u EU Kids Online konzorciju kojeg čine 33 zemlje (www.eukidsonline.net). ... Pročitaj više

Preliminarni rezultati nacionalnog istraživanja sigurnosti djece i mladih na internetu

Provedeno je prvo nacionalno komparativno istraživanje o medijskim navikama djece i praksama i stavovima njihovih roditelja, te iskustvima i sigurnosti djece na internetu. Opći cilj istraživanja bio je steći bolji uvid u navike djece pri korištenju Interneta i suvremenih tehnologija, ispitati učestalost i oblike izloženosti djece uznemirujućim sadržajima i nasilju te ispitati zaštitne faktore i ulogu okoline u zaštiti i edukaciji djece i mladih o opasnostima na Internetu. Rezultate istraživanja i upoznavanje s navikama i iskustvima djece na ovom području smatramo ključnima za donošenje nacionalnih smjernica za sigurno korištenje interneta, izradu edukativnih materijala za djecu i roditelje, te za izradu nacionalnih i lokalnih obrazovnih politika. ... Pročitaj više

Pokrenuto prvo nacionalno komparativno istraživanje o sigurnosti djece na internetu

Partneri projekta EU Kids Online krenuli su s jedinstvenim istraživanjem koje će obuhvatiti 1000 djece u dobi od 9 do 17 godina i njihove roditelje/skrbnike. Time će Hrvatska po prvi puta imati relevantne i međunarodno usporedive podatke o navikama i sigurnosti djece na internetu. Partneri projekta mjesec studeni proglašavaju ”Mjesecom sigurnosti djece na internetu” te će nizom aktivnosti pokušati podići svijest o ovoj problematici i utjecati na kreiranje nove obrazovne politike. ... Pročitaj više